• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1620 thụy sĩ bánh máy tính xách tay ba lô. Khoảng 3% trong số các sản phẩm này là ba lô, 1% là túi đựng máy tính xách tay. 

Có rất nhiều thụy sĩ bánh máy tính xách tay ba lô lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như lanh. Bạn cũng có thể chọn từ 20-35 lít, 20-39 lít, và dưới đây 24 lít thụy sĩ bánh máy tính xách tay ba lô. Cũng như từ unisex, nam, và nư thụy sĩ bánh máy tính xách tay ba lô.Và bất kể thụy sĩ bánh máy tính xách tay ba lô là nylon, polyester, hay oxford. 

Có 94 thụy sĩ bánh máy tính xách tay ba lô nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số thụy sĩ bánh máy tính xách tay ba lô một cách tương ứng.