• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 427 tuyệt vời khung ảnh. Khoảng 4% trong số các sản phẩm này là khung, 1% là đồ dùng trang trí nhà khác. 

Có rất nhiều tuyệt vời khung ảnh lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như khung ảnh. Bạn cũng có thể chọn từ gô, kim loại, và nhựa tuyệt vời khung ảnh. 

Có 29 tuyệt vời khung ảnh nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, nơi cung cấp 75%, 24% trong số tuyệt vời khung ảnh một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 5 với chứng nhận Other.