• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 303 gửi trang web. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là thiết kế trang web, 1% là dịch vụ internet. 

Có 3 gửi trang web nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là India, nơi cung cấp 66% trong số gửi trang web một cách tương ứng.