• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 90 hùng đăng nhập. Khoảng 60% trong số các sản phẩm này là nâng tạ, 25% là thiết bị tập thể hình. Có rất nhiều hùng đăng nhập lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như barbell, trọng lượng nâng glove. Có 90 hùng đăng nhập nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số hùng đăng nhập một cách tương ứng.các sản phẩm Hùng đăng nhập phổ biến nhất tại North America, Western Europe, và Northern Europe. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 12 với chứng nhận ISO14001, 10 với chứng nhận Other, và 10 với chứng nhận OHSAS18001.