• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1659 căng nắp như đã xem trên tv. Khoảng 4% trong số các sản phẩm này là nắp, nắp chai, tấm quây, 1% là dụng cụ nấu ăn khác, và 1% là nút chai rượu vang.

Có rất nhiều căng nắp như đã xem trên tv lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như lon, cup, và chai. Bạn cũng có thể chọn từ silicone, nhựa căng nắp như đã xem trên tv. Cũng như từ chấp nhận căng nắp như đã xem trên tv. Và bất kể căng nắp như đã xem trên tv là không tràn, không thay thế, hay trộm-proof. 

Có 121 căng nắp như đã xem trên tv nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số căng nắp như đã xem trên tv một cách tương ứng.