• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 36381 chiếu sáng đường phố cực. Khoảng 11% trong số các sản phẩm này là đèn đường, 8% là cột đèn, và 2% là đèn vườn.

Có rất nhiều chiếu sáng đường phố cực lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như vuông, vườn, và cảnh. 

Có 9805 chiếu sáng đường phố cực nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, và Ấn Độ, nơi cung cấp 98%, 1%, và 1% trong số chiếu sáng đường phố cực một cách tương ứng.