• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 915 gạc vô trùng nén. Khoảng 3% trong số các sản phẩm này là cao dán y khoa, 1% là dụng cụ tiêm và châm cứu, và 1% là khẩn cấp y tế nguồn cung cấp & đào tạo.

Có 961 gạc vô trùng nén nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Sơn mài Nhật, nơi cung cấp 98%, 1%, và 1% trong số gạc vô trùng nén một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 906 với chứng nhận ISO13485, 692 với chứng nhận Other, và 52 với chứng nhận ISO9001.