• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 27071 sân khấu cho thuê hiển thị. Khoảng 97% trong số các sản phẩm này là biển số và hiển thị, 1% là màn hình hiển thị các module, và 1% là kệ trưng bày.

Có 27064 sân khấu cho thuê hiển thị nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Xin-ga-po, và Ấn Độ, nơi cung cấp 99%, 1%, và 1% trong số sân khấu cho thuê hiển thị một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 6514 với chứng nhận ISO9001, 3350 với chứng nhận ISO14001, và 3117 với chứng nhận Other.