• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 27126 miếng bọt biển đánh bóng. Khoảng 6% trong số các sản phẩm này là đệm, 6% là miếng bọt biển, và 4% là miếng bọt biển và đệm cọ chùi.Có 27016 miếng bọt biển đánh bóng nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, gà tây, và Ấn Độ, nơi cung cấp 98%, 1%, và 1% trong số miếng bọt biển đánh bóng một cách tương ứng.các sản phẩm Miếng bọt biển đánh bóng phổ biến nhất tại North America, Eastern Europe, và Western Europe. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 4979 với chứng nhận ISO9001, 1168 với chứng nhận Other, và 321 với chứng nhận ISO14001.