• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

RECOMMENDED FOR YOU

pencil grip

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.

nicapa

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 304 dây xoắn ốc ràng buộc. Khoảng 39% trong số các sản phẩm này là văn phòng phẩm và học phẩm khác, 19% là máy đóng gáy, và 2% là dây sắt.

Có 304 dây xoắn ốc ràng buộc nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số dây xoắn ốc ràng buộc một cách tương ứng.