• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 359 soxhlet bộ máy. Khoảng 44% trong số các sản phẩm này là vật tư xét nghiệm khác, 14% là thiết bị kiểm tra, và 3% là thiết bị bay hơi.

Có 349 soxhlet bộ máy nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Malaysia, nơi cung cấp 94%, 4%, và 1% trong số soxhlet bộ máy một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 165 với chứng nhận ISO9001, 50 với chứng nhận Other, và 35 với chứng nhận ISO13485.