• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 551 hàn dán trộn. Khoảng 18% trong số các sản phẩm này là máy sản xuất thiết bị điện tử, 2% là muối hàn, và 1% là dụng cụ và vật tư hàn khác.

Có 548 hàn dán trộn nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, nơi cung cấp 99%, 1% trong số hàn dán trộn một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 128 với chứng nhận ISO9001, 34 với chứng nhận ISO14001, và 8 với chứng nhận OHSAS18001.