• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 4433 năng lượng mặt trời hệ thống 500kw. Khoảng 9% trong số các sản phẩm này là các hệ thống chạy bằng năng lượng mặt trời, 1% là tấm năng lượng mặt trời, và 1% là các sản phẩm khác liên quan đến năng lượng mặt trời.

Có 580 năng lượng mặt trời hệ thống 500kw nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số năng lượng mặt trời hệ thống 500kw một cách tương ứng.