• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Solar Panels

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

placa solar

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 971433 năng lượng mặt trời di động. Khoảng 2% trong số các sản phẩm này là tấm năng lượng mặt trời, 1% là năng lượng mặt trời tế bào, và 1% là các sản phẩm khác liên quan đến năng lượng mặt trời.

Có 40000 năng lượng mặt trời di động nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, và Ấn Độ, nơi cung cấp 99%, 1%, và 1% trong số năng lượng mặt trời di động một cách tương ứng.