• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1597 soca kiểm soát truy cập hệ thống. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là hệ thống kiểm soát ra vào, 1% là thiết bị an ninh thông minh, và 1% là đầu đọc thẻ kiểm soát ra vào.

Có 55 soca kiểm soát truy cập hệ thống nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Pakistan, nơi cung cấp 90%, 1% trong số soca kiểm soát truy cập hệ thống một cách tương ứng.