• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 600 ốc chiết xuất bột. Có 598 ốc chiết xuất bột nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Phi-líp-pin, và Hàn Quốc, nơi cung cấp 96%, 1%, và 1% trong số ốc chiết xuất bột một cách tương ứng.các sản phẩm ằc chiết xuất bột phổ biến nhất tại North America, Southeast Asia, và Western Europe. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 179 với chứng nhận ISO9001, 122 với chứng nhận Other, và 41 với chứng nhận GMP.