• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Serving Trays

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

rolling tray logo

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 403 snack khay tập. Khoảng 25% trong số các sản phẩm này là đĩa, 3% là khay phục vụ. 

Có rất nhiều snack khay tập lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như gạch, cây tre, và kim loại. Bạn cũng có thể chọn từ eco-friendly, dùng một lần, và thả snack khay tập. Cũng như từ 1, > 10, và 4 snack khay tập.Và bất kể snack khay tập là không thường xuyên, vòng, hay vuông. 

Có 396 snack khay tập nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số snack khay tập một cách tương ứng.