• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 840 thông minh bình minh. Khoảng 30% trong số các sản phẩm này là đèn đường, 15% là đèn năng lượng mặt trời, và 11% là đèn đêm.

Có rất nhiều thông minh bình minh lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như ce, ccc, và bv. Bạn cũng có thể chọn từ vườn, road, và cảnh thông minh bình minh. 

Có 840 thông minh bình minh nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, nơi cung cấp 99%, 1% trong số thông minh bình minh một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 258 với chứng nhận ISO9001, 112 với chứng nhận Other, và 37 với chứng nhận ISO14001.