• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 7737 bảng thông minh giá. Khoảng 10% trong số các sản phẩm này là bảng trắng, 1% là thiết bị giáo dục, và 1% là máy phát quảng cáo.

Có rất nhiều bảng thông minh giá lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như không, vâng. Bạn cũng có thể chọn từ bảng tương tác, bảng viết điện tử, và tiêu chuẩn whiteboard bảng thông minh giá. 

Có 1842 bảng thông minh giá nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Pakistan, và Việt Nam, nơi cung cấp 98%, 1%, và 1% trong số bảng thông minh giá một cách tương ứng.