• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 406 thông minh bảng đen. Khoảng 45% trong số các sản phẩm này là bảng trắng, 29% là bảng đen. 

Có rất nhiều thông minh bảng đen lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như không. Bạn cũng có thể chọn từ bảng tương tác, tiêu chuẩn whiteboard, và bảng viết điện tử thông minh bảng đen. 

Có 406 thông minh bảng đen nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số thông minh bảng đen một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 236 với chứng nhận ISO9001, 75 với chứng nhận ISO14001, và 38 với chứng nhận OHSAS18001.