• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

KIDS' Tables

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

kids table

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2285 nghiên cứu nhỏ bàn. Khoảng 11% trong số các sản phẩm này là bàn để máy tính, 6% là đèn bàn và đèn đọc sách, và 5% là bàn văn phòng.

Có 815 nghiên cứu nhỏ bàn nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Hàn Quốc, và India, nơi cung cấp 97%, 1%, và 1% trong số nghiên cứu nhỏ bàn một cách tương ứng.