• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 4649 da bút đánh dấu. Khoảng 5% trong số các sản phẩm này là bút đánh dấu, 2% là bút đánh dấu vĩnh viễn, và 1% là nghệ thuật cơ thể khác.

Có rất nhiều da bút đánh dấu lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như vải, giấy, và bảng trắng. Bạn cũng có thể chọn từ xoá bỏ khô & ướt erase, thường trực da bút đánh dấu. Cũng như từ colored, đen da bút đánh dấu.

Có 548 da bút đánh dấu nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông, và Ấn Độ, nơi cung cấp 89%, 6%, và 2% trong số da bút đánh dấu một cách tương ứng.