About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 31526 ngồi đồ nội thất phòng. Có rất nhiều ngồi đồ nội thất phòng lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như modern, contemporary, và european. Bạn cũng có thể chọn từ modular, adjustable (other), và sofa  bed ngồi đồ nội thất phòng. Cũng như từ fabric, da tổng hợp, và da chã­nh hã£ng ngồi đồ nội thất phòng.Và bất kể ngồi đồ nội thất phòng là black.