• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 129 giếng mỏ khuôn mẫu. Khoảng 38% trong số các sản phẩm này là mồi câu cá, 30% là các sản phẩm câu cá khác, và 9% là khuôn.

Có 129 giếng mỏ khuôn mẫu nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 95%, 4% trong số giếng mỏ khuôn mẫu một cách tương ứng.