• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 67 simple web templates. Khoảng 55% trong số các sản phẩm này là thiết kế trang web. Có 38 simple web templates nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Ấn Độ, Pakistan, và Trung Quốc, nơi cung cấp 86%, 5%, và 2% trong số simple web templates một cách tương ứng.