• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 628 silicone steamer lid. 

Có rất nhiều silicone steamer lid lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như lon, chum. Bạn cũng có thể chọn từ không tràn, trộm-proof silicone steamer lid. Cũng như từ silicone, ly, và kim loại silicone steamer lid.Và bất kể silicone steamer lid là dễ dàng mở end, stretch lid. 

Có 628 silicone steamer lid nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, và Việt Nam, nơi cung cấp 99%, 1%, và 1% trong số silicone steamer lid một cách tương ứng.