• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1944 silicone giá rẻ thìa. Khoảng 7% trong số các sản phẩm này là dụng cụ nướng và nhào bột, 5% là đồ dùng nấu ăn. 

Có rất nhiều silicone giá rẻ thìa lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như spatulas, dụng cụ thiết lập, và turners. Bạn cũng có thể chọn từ silicone, silicone cao su, và kim loại silicone giá rẻ thìa. Cũng như từ bền vững, dùng một lần, và thả silicone giá rẻ thìa.Và bất kể silicone giá rẻ thìa là spatulas pastry & baking, baking mats & liners, hay nghệ thuật l. 

Có 378 silicone giá rẻ thìa nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 99% trong số silicone giá rẻ thìa một cách tương ứng.