About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 6674 chụp thanh. Có rất nhiều chụp thanh lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như industrial, traditional. Bạn cũng có thể chọn từ plastic, metal, và wood chụp thanh. Cũng như từ sustainable, stocked chụp thanh.Và bất kể chụp thanh là white, black, hay brown.