• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 101176 phục vụ khay. Khoảng 15% trong số các sản phẩm này là khay phục vụ, 2% là đĩa, và 1% là khay đựng.

Có 27242 phục vụ khay nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Vietnam, nơi cung cấp 83%, 11%, và 3% trong số phục vụ khay một cách tương ứng.