• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Tattoo Gun

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

microblading pen

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 5326 bán trang điểm vĩnh viễn máy. Khoảng 15% trong số các sản phẩm này là súng xăm, 3% là mực xăm, và 2% là nghệ thuật cơ thể khác.

Có 1355 bán trang điểm vĩnh viễn máy nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, South Korea, và Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 95%, 2%, và 1% trong số bán trang điểm vĩnh viễn máy một cách tương ứng.