• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

Recommended for You

Hot
Selling

Respirators & Masks

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

hospital goggles

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1269 tuần tra an ninh hệ thống. Khoảng 76% trong số các sản phẩm này là bảo vệ tour hệ thống, 13% là sản phẩm an ninh và bảo vệ khác, và 1% là thẻ kiểm soát hoạt động ra vào.

Có 1276 tuần tra an ninh hệ thống nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số tuần tra an ninh hệ thống một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 1276 với chứng nhận ISO9001, 275 với chứng nhận ISO14001, và 273 với chứng nhận Other.