• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 390 biển kayak. Khoảng 49% trong số các sản phẩm này là ca nô/kayak, 31% là thuyền chèo, và 1% là túi giữ lạnh.

Có rất nhiều biển kayak lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như > 4m, 3,1 - 4m, và 2,1 - 3m. Bạn cũng có thể chọn từ không, vâng biển kayak. Cũng như từ 1, 2, và 3 biển kayak.Và bất kể biển kayak là drifting.

Có 385 biển kayak nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số biển kayak một cách tương ứng.