• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3128 bảo vệ màn hình cuộn phim. Khoảng 15% trong số các sản phẩm này là miếng bảo vệ màn hình, 3% là màng nhựa, và 1% là tấm nhựa.

Có 701 bảo vệ màn hình cuộn phim nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, South Korea, và Sơn mài Nhật, nơi cung cấp 99%, 1%, và 1% trong số bảo vệ màn hình cuộn phim một cách tương ứng.