• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Telescope & Binoculars

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

telescope astronomical professional

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2985 nga ống nhòm. Khoảng 6% trong số các sản phẩm này là kính viễn vọng và ống nhòm, 1% là ngoài trời kính thiên văn, và 1% là ống kính ngắm và phụ kiện.

Có 408 nga ống nhòm nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số nga ống nhòm một cách tương ứng.