• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 464 cao su thị kính. Khoảng 46% trong số các sản phẩm này là kính viễn vọng và ống nhòm, 18% là phụ kiện máy ảnh khác, và 5% là ống kính ngắm và phụ kiện.

Có 464 cao su thị kính nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Sơn mài Nhật, và Vietnam, nơi cung cấp 99%, 1%, và 1% trong số cao su thị kính một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 33 với chứng nhận ISO9001, 19 với chứng nhận GSV, và 9 với chứng nhận Other.