• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

RECOMMENDED FOR YOU

Hot
Selling

Flower Pots & Planters

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

hairpin plant stand

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 40 vòng trồng chậu bìa. Khoảng 67% trong số các sản phẩm này là lọ và chậu hoa trong vườn. 

Có rất nhiều vòng trồng chậu bìa lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như máy tính để bàn, tầng, và quê hương. Bạn cũng có thể chọn từ gô, kim loại, và nhựa vòng trồng chậu bìa. Cũng như từ hiện đại, âu châu, và american style vòng trồng chậu bìa.Và bất kể vòng trồng chậu bìa là không coated, pe coated, hay bàn tay chạm khắc. 

Có 35 vòng trồng chậu bìa nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số vòng trồng chậu bìa một cách tương ứng.