• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1601 cuộn lên trọng lượng quy mô. Khoảng 2% trong số các sản phẩm này là cân, 1% là cân gia đình. 

Có rất nhiều cuộn lên trọng lượng quy mô lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như pin. Bạn cũng có thể chọn từ kỹ thuật số cuộn lên trọng lượng quy mô. Cũng như từ bluetooth, cơ thể chất béo và nước kiểm tra hàm lượng, và trọng lượng đo cuộn lên trọng lượng quy mô.Và bất kể cuộn lên trọng lượng quy mô là bốn điểm loại.

Có 71 cuộn lên trọng lượng quy mô nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số cuộn lên trọng lượng quy mô một cách tương ứng.