• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1068 kẹo đá máy. Khoảng 18% trong số các sản phẩm này là khác máy snack, 14% là máy chế biến muối và đường, và 1% là máy làm kẹo bông gòn.

Có 549 kẹo đá máy nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Thái Lan, và Việt Nam, nơi cung cấp 95%, 1%, và 1% trong số kẹo đá máy một cách tương ứng.