• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 111451 đường xe đạp. Khoảng 11% trong số các sản phẩm này là xe đạp, 10% là khung xe đạp, và 5% là phụ tùng xe đạp khác.Có rất nhiều đường xe đạp lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như 21 tốc độ, 27 tốc độ, và 18 tốc độ. Bạn cũng có thể chọn từ vâng đường xe đạp. Có 110858 đường xe đạp nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Pakistan, và Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 97%, 1%, và 1% trong số đường xe đạp một cách tương ứng.các sản phẩm ñường xe đạp phổ biến nhất tại North America, Western Europe, và South America. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 18824 với chứng nhận ISO9001, 5856 với chứng nhận Other, và 1580 với chứng nhận ISO14001.