• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2117 gạo 50 kg. Khoảng 27% trong số các sản phẩm này là gạo, 24% là túi nhựa, và 22% là túi đóng gói.

Có rất nhiều gạo 50 kg lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như dây kéo, flexiloop handle, và hand thêm bài này vào danh sách video của bạn handle. Bạn cũng có thể chọn từ nông nghiệp, thực phẩm, và garbage gạo 50 kg. 

Có 2111 gạo 50 kg nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Vietnam, nơi cung cấp 66%, 20%, và 5% trong số gạo 50 kg một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 932 với chứng nhận ISO9001, 392 với chứng nhận Other, và 275 với chứng nhận ISO22000.