• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 44817 rfid thẻ tín dụng. Khoảng 12% trong số các sản phẩm này là ví đựng thẻ, 7% là ví, và 2% là thẻ kiểm soát hoạt động ra vào.

Có 12333 rfid thẻ tín dụng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Pakistan, nơi cung cấp 94%, 2%, và 1% trong số rfid thẻ tín dụng một cách tương ứng.