• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Zipper Sliders

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

custom zipper pulls

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 33 thay thế dây kéo tab. Khoảng 45% trong số các sản phẩm này là đầu khóa kéo, 9% là dây khóa kéo. 

Có rất nhiều thay thế dây kéo tab lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như nickel-free. Bạn cũng có thể chọn từ kim loại thay thế dây kéo tab. Cũng như từ không khóa thay thế dây kéo tab. Và bất kể thay thế dây kéo tab là zipper sliders, dây khóa kéo. 

Có 28 thay thế dây kéo tab nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông, nơi cung cấp 92%, 7% trong số thay thế dây kéo tab một cách tương ứng.