• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 35186 tái chế bao bì giấy nhà sản xuất. Khoảng 66% trong số các sản phẩm này là hộp giấy, 3% là ống bao bì, và 1% là túi đóng gói.

Có rất nhiều tái chế bao bì giấy nhà sản xuất lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như dược phẩm, trà, và ban cho. Bạn cũng có thể chọn từ cake tái chế bao bì giấy nhà sản xuất. 

Có 35173 tái chế bao bì giấy nhà sản xuất nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, và Việt Nam, nơi cung cấp 98%, 1%, và 1% trong số tái chế bao bì giấy nhà sản xuất một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 11203 với chứng nhận ISO9001, 7170 với chứng nhận Other, và 3656 với chứng nhận FSC.