• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Rug

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

custom shape rug

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3763 lông thú thật thảm. Khoảng 3% trong số các sản phẩm này là lông thú, 2% là thảm, và 1% là chiếu.

Có 439 lông thú thật thảm nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Pakistan, nơi cung cấp 83%, 12% trong số lông thú thật thảm một cách tương ứng.