Thể loại
Hương & Lư hương
Loại nhà cung cấp
Loại sản phẩm
Đơn hàng tối thiểu
OK
Nhà cung cấp Quốc gia/Khu vực
Gợi ý
Tất cả Các Nước & Khu Vực
About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 5806 nguyên liệu hương gậy. Có rất nhiều nguyên liệu hương gậy lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như star anise, coriander. Bạn cũng có thể chọn từ sandalwood, jasmine, và lavender nguyên liệu hương gậy. Cũng như từ aromatic, religious, và anti-odour nguyên liệu hương gậy.Và bất kể nguyên liệu hương gậy là wood, flower & bud, hay leaf.  

Có 4239 nguyên liệu hương gậy nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là In-đô-nê-xi-a, Trung Quốc, và Việt Nam, nơi cung cấp 40%, 29%, và 18% trong số nguyên liệu hương gậy một cách tương ứng.