• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1549 rangoli stencils. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là quà tặng và hàng thủ công khác, 1% là giấy nến. 

Có 3 rangoli stencils nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, nơi cung cấp 66%, 33% trong số rangoli stencils một cách tương ứng.