• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 20 đài phát thanh ghi băng cassette đôi. Có rất nhiều đài phát thanh ghi băng cassette đôi lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như vâng. Có 13 đài phát thanh ghi băng cassette đôi nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số đài phát thanh ghi băng cassette đôi một cách tương ứng.các sản phẩm ñài phát thanh ghi băng cassette đôi phổ biến nhất tại North America, Eastern Asia, và Western Europe. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 4 với chứng nhận ISO9001, 3 với chứng nhận BSCI, và 1 với chứng nhận Other.