• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 859 tản nhiệt mở rộng bể. Khoảng 50% trong số các sản phẩm này là hệ thống làm mát ô tô khác, 8% là bộ tản nhiệt. 

Có 905 tản nhiệt mở rộng bể nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số tản nhiệt mở rộng bể một cách tương ứng.