• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2347 đua hệ thống thời gian. Khoảng 4% trong số các sản phẩm này là đầu đọc thẻ kiểm soát ra vào, 1% là thẻ kiểm soát hoạt động ra vào, và 1% là các sản phẩm thể thao và giải trí khác.

Có 177 đua hệ thống thời gian nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số đua hệ thống thời gian một cách tương ứng.