• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

RECOMMENDED FOR YOU

magnesium chloride

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 14 đệ tứ amoni hợp chất clorua. Khoảng 21% trong số các sản phẩm này là chất hoạt động bề mặt, 21% là clorua, và 14% là chất phụ trợ dệt.

Có rất nhiều đệ tứ amoni hợp chất clorua lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như bề mặt, dệt may phụ đại lý, và coating đại lý phụ. 

Có 10 đệ tứ amoni hợp chất clorua nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số đệ tứ amoni hợp chất clorua một cách tương ứng.